Από την 29η Ιουνίου 2011 η Ελλάδα ζει μια πρωτότυπη Κατοχή. Σ΄αυτό το blog είναι συγκεντρωμένες οι ενέργειες της κατοχικής κυβέρνησης ενάντια στον εγκλωβισμένο ελληνικό λαό. Καθώς και πράξεις αντίστασης απέναντι στην λαίλαπα των "εκλεγμένων δημοκρατών".

Τα ντοκουμέντα της ντροπής και πράξεις αντίστασης

Σώζουν παλάτια, γκρεμίζουν καλύβες

Τα μεγάλα παράβολα, τα οποία θα πρέπει να πληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στη ρύθμιση περί νομιμοποίησης αυθαιρέτων, είναι η πρώτη …εισπρακτική γεύση που θα πάρουν οι ιδιοκτήτες αυθαίρετων κατασκευών ανά την Ελλάδα, πριν βεβαίως το κυρίως μενού των υψηλών προστίμων που θα επιτρέψουν τη διατήρηση των αυθαιρέτων έως και κατά 40 χρόνια.

Το νομοσχέδιο του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου κατατέθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Βουλή και είναι χαρακτηριστικό ότι προβλέπει την πληρωμή παραβόλων ύψους 500, 1.000 και 2.000 ευρώ για την κατάθεση αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης.
Με βάση τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, η νομιμοποίηση γίνεται μέσω προστίμων σε χρήμα ή γη ή και στα δύο.

Για τα κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών, η ρύθμιση  ισχύει για σαράντα χρόνια.

Για τα κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών, η ρύθμιση ισχύει για είκοσι χρόνια. Εάν ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός και ο καθορισμός των χρήσεων γης και των όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής και το διατηρούμενο κτίσμα εντάσσεται σε αυτόν, διατηρείται για επιπλέον είκοσι χρόνια.

Επιπλέον, προκειμένου περί αυθαιρέτων κατασκευών που έχουν ανεγερθεί σε μη άρτια και συνεπώς μη οικοδομήσιμα οικόπεδα, η διατήρηση επίσης αυξάνεται σε 40 χρόνια με την προϋπόθεση:
-    χρήσης, όμορου η τμήματος όμορου οικοπέδου που βρίσκεται στο Δήμο της αυθαίρετης κατασκευής, άρτιου και οικοδομήσιμου γηπέδου για τη συμπλήρωση της υπολειπόμενης αρτιότητας ή
-    ειδικού προστίμου ισοδύναμου εμβαδού γης που υπολείπεται ή
-    συνδυασμού των δύο παραπάνω.

Για τον υπολογισμό προστίμου διατήρησης λαμβάνονται υπ’ όψιν η ύπαρξη οικοδομικής άδειας, η θέση του κτίσματος σε περιοχή εντός ή εκτός σχεδίου, το είδος του ακινήτου, ο τύπος της πολεοδομικής παράβασης, η αυθαίρετη αλλαγή ως προς την χρήση της οικοδομικής άδειας, η τιμή ζώνης, βάσει του συστήματος αντικειμενικών αξιών, κάθε άλλο είδος αυθαίρετης κατασκευής και, υπό προϋποθέσεις, κοινωνικά κριτήρια.

Ενδεικτικά πρόστιμα

Για παράδειγμα, ως ενδεικτικά πρόστιμα αναφέρονται τα εξής:

-Υπέρβαση δόμησης κατά 30 τετραγωνικά μέτρα σε περιοχή εντός σχεδίου με τιμή ζώνης 1.500 ευρώ ανά τετραγωνικό, πρόστιμο περίπου 3.375 ευρώ.
-Υπέρβαση δόμησης κατά 100 τετραγωνικά μέτρα σε περιοχή εντός σχεδίου με τιμή ζώνης 1.500 ευρώ ανά τετραγωνικό, πρόστιμο περίπου 11.250 ευρώ.
- Υπέρβαση δόμησης κατά 100 τετραγωνικά μέτρα σε περιοχή εκτός σχεδίου με τιμή ζώνης 500 ευρώ ανά τετραγωνικό,  α’ κατοικία με άδεια, πρόστιμο περίπου 7.000 ευρώ.
- Υπέρβαση δόμησης κατά 100 τετραγωνικά μέτρα σε περιοχή εκτός σχεδίου με τιμή ζώνης 500 ευρώ ανά τετραγωνικό, πρόστιμο περίπου 22.500 ευρώ.

Στο νομοσχέδιο χαρακτηρίζονται επίσης ως άμεσα κατεδαφιστέες οι κατασκευές που προκαλούν ανεπανόρθωτη περιβαλλοντική βλάβη (μέσα σε δάση, σε ρέματα, στον αιγιαλό, σε αρχαιολογικούς χώρους κλπ).

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου, εδώ την αιτιολογική έκθεση και εδώ τις τροποποιούμενες διατάξεις

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Συνέχεια »